ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 15 มกราคม 2563

ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือก

กรุณากรอก ชื่อ-นามสกุล ที่ได้ลงทะเบียนไว้

**ไม่ต้องพิมพ์ นาย/นางสาว
น้องที่ผ่านการคัดเลือก ให้กดยืนยันสิทธิ์ภายใน 16 มกราคม 2563 เวลา 18.00น.
และกรอกแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ให้ครบถ้วนนะครับ มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์นะครับ
 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721